Bortbytingen

Bortbyting kallas ett barn som blivit utbytt. Detta är en folktro som finns i de flesta västeuropeiska länder. Det kan vara djävulen, en fe, älva eller troll som rövar bort människobarnet och istället lägger dit sin egen avkomma.

I den skandinaviska folktron är det i stort sett bara trollen som gör detta. Bortbytingen kunde ta samma skepnad som männsikobarnet så det var svårt att få det att avsläja sig själv. När det en gång var avslöjat så fick paret åter sitt människobarn.
bortbyting
En av de mest kända berättelserna om bortbytingar är skriven av Selma Lagerlöf.
Det handlar om ett bondpar som får sitt barn utbytt av ett troll. Människobarnet som lever bland trollen blir behandlat exakt som bondparet behandlar trollungen. Bondmoran visar stor kärlek för trollungen och på så sätt räddas hennes eget barn.

Detta var alltså en riktig tro bland människor för ett par hundra år sedan. Många barn blev pinade för att de skulle avslöjas som bortbytingar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s