Carta Marina

Att vi i norden har en rik historia på mycket sägner och folktro visar kartan “carta Marina” på.
gytjikjlkj
Den rikt detaljerade kartan är från 1539 och gjorde av Olaus Magnus under tolv års tid.
En karta visar vägen men även vilka faror som lurar. På 1500-talet fanns både varulvar och sjöodjur. Här är några närbilder som visar hur farligt vattnet var utanför norden med dessa bestar närvarande.
guggggggggggh
hgbjgb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s