Goddards pluton

dhyud
Det här är ett annat av de mest spridda spökfotografierna. Fotot är taget på en pluton som tjänstgjort under första världskriget, på HMS Daedalus. Den här dagen som fotot togs skulle de även gå på en av deras kamraters begravning. Freddy Jackson hade varit en populär vän i plutonen, men omkom i en tragisk olycka. En flygplansmotor kom fel och han avled av sina skador.
Vid en första anblick syns inte något konstigt på bilden. Fast vid en närmare titt så syns en extra person. En femte person längst upp till vänster. Vid en inzoomning syns han väl.
hduid
Personerna på gruppbilden intygade att detta var Freddy Jackson. Problemet var bara att han var deras döde kamrat vars begravning de skulle gå till.

Vad är en gengångare?

Idag tänkte jag skriva om gengångare. Ett av de vanligaste väsen som finns. Det är ett spöke men till skilland från de flesta spöken så vet du vem gengångaren är. Gengångaren är alltså en död person som inte fått ro. I hemsökta hus vet du sällan vem det är som går igen men gengångaren känner du alltså igen till utseendet. Gengångare är ofta snälla men de är inte klara med jordelivet utan måste ställa saker till rätta innan de kan få frid.
Varför de går igen beror på olika anlednigar. De vanligaste är när ett brott ligger bakom och gengångaren vill peka ut den skyldiga. Det kan vara att visa sin mördare så denna blir straffad, men även att peka ut om någon har stulit något från gengångaren.

Berättelser om gengångare är inte lika vanliga idag som det var förr i tiden. Kanske beror detta på att vi har ändrat vårat sätt att leva. Många gengångare kom tillbaka för att se till att de efterlevande hade det bra. Idag är det vanligt att familjer är splittrade och bonusföräldrar är vanligare än kärnfamiljen. En annan vanlig orsak till att gengångaren visade sig var att ställa saker tillrätta. En rik kvinna som behandlat fattiga illa kom tillbaka för att visa vart hon gömt sina pengar. Visst finns fattigdom idag också men den går inte att jämföra med den som existerade då Sverige var ett av Europas fattigaste länder. Den allmäna pensionen raderade ut fattighusen. Berättelserna som gengångarna blir allt färre men då och då dyker de även upp i de moderna samhället.
dnmd